Spolek za staré Vrahovice
Nature picture

ČINNOST

Vlastivědná činnost

Náš spolek se od počátku snaží shromažďovat dokumenty týkající se dějin Vrahovic. Vedli jsme rozhovory s pamětníky, sbírali pohlednice a staré fotografie. V současnosti vlastníme největší sbírku obrazové a textové dokumentace s tematikou Vrahovic. Sbírku průběžně rozšiřujeme a snažíme se pro budoucí generace zachytit, jak vypadá naše obec v dnešní době. V budoucnu bychom chtěli vydat knihu, ve které bychom shrnuli veškeré naše znalosti o Vrahovicích.

Ochrana přírody

Snažíme se pečovat o přírodu v blízkém okolí naší obce. Několikrát jsme na mnoha místech vysazovali stromy. Nezapomínáme ale ani na péči o vzrostlou zeleň. V budoucnosti se chceme více zaměřit na úklidy odpadků v přírodě. Chystáme se vyrábět ptačí budky.

Propagace Vrahovic

Náš spolek vydal poprvé od šedesátých let pohlednici Vrahovic. Uspořádal výstavu Proměny Vrahovic, na které byly prezentovány fotografie Jana Pospíšila i současné fotografie pořízené členy našeho spolku. Na výstavě byly k vidění i další materiály o naší obci. V budoucnosti se chystáme vydat další pohlednici s motivy naší obce, propagační plakáty a letáky, které by upozorňovaly na zajímavá místa a které by umožnily lidem dozvědět se něco o místu, ve kterém žijí.

Sport a turistika

Spolek vede své členy i ke sportovním aktivitám. V zimě pořádá výlety na hory za lyžováním. V létě se věnujeme turistice, cykloturistice, stanování v přírodě. Členové spolku občas jezdí do akvaparku ve Vyškově. Každoročně jezdíme během letních prázdnin na výlet do Jeseníků. Tyto akce jsou částečně financovány z členských poplatků.