Spolek za staré Vrahovice
Nature picture

ÚSPĚCHY

Pohlednice

Vydání pohlednice bylo prvním cílem našeho spolku. Pohlednicí jsme chtěli zviditelnit naši obec a poukázat při tom na její krásy. Tehdy poslední pohlednice byla vydána přibližně před 40 lety, v době kdy byly Vrahovice ještě samostatnou obcí. Pohlednice byla vydána v r. 2005 v nákladu 2000 kusů. Hlavním omezením pro nás byla cena, protože jakožto nezisková organizace jsme tehdy disponovali jen omezenými finančními prostředky (převážně ze členských příspěvků).

Výstavy

Uspořádali jsme tři výstavy o minulosti Vrahovic. Součástí každé výstavy byla ukázka našich sbírek historických fotografií. Nejzajímavější fotografie byly promítány na plátno s komentovaným výkladem. Zatím poslední výstava (2013) byla uspořádána k výročí 10 let od založení našeho spolku, takže součástí této akce byla i prezentace našich činností. Návštěvníkům se líbily hlavně fotografie z budování Arboreta Vrahovice a papírový model železniční zastávky.

Arboretum Vrahovice

Našim posledním dokončeným projektem bylo budování Arboreta Vrahovice, které probíhalo mezi léty 2010-2015. Delší dobu jsme si uvědomovali, že ve Vrahovicích není dostatek zeleně a je zde špatná kvalita ovzduší. A tak nás napadlo, že bychom s tím měli něco udělat. Rozhodli jsme se, že vytvoříme okrasný a vzdělávací park, který bude místním přinášet trochu klidu a do budoucna se může stát i turistickou atrakcí.

Sběratelská a vlastivědná činnost

Podařilo se nám sesbírat největší sbírku obrazového materiálu k dějinám Vrahovic. Náš spolek vlastní několik stovek fotografií a pohlednic mapující proměny naší obce od přelomu 19. a 20. stol do současnosti. Tuto sbírku jsme s velkým úspěchem prezentovali veřejnosti na výstavách, konaných v letech 2005, 2009 a 2013.

Nové názvy ulic

Náš spolek inicioval pojmenování nově vznikajících vrahovických ulic po významných rodácích a osobnostech spjatých s Vrahovicemi. Vedení města s našimi návrhy souhlasilo. Nové ulice tak nesou jména hráče na lesní rok Tylšara, jazykovědce Kopečného a starosty Stříže.

Články o nás:

 • BARTKOVÁ, Hana. Spolek za staré Vrahovice oslavil deset let své činnosti výstavou. Týdeník Prostějovska, 2013, 44, s. 10.
 • BARTKOVÁ, Hana. Spolek za staré Vrahovice si připomněl deset let své činnosti. Střední Morava, 2014, 20(37), s. 148. ISSN 1211-7889.
 • BARTKOVÁ, Hana. Vrahovice se na výstavě ohlédly za svojí minulostí. Prostějovský deník, 11.11.2009, 263, 8, 1 fot.
 • HÁJEK, Martin. Spolek za staré Vrahovice letos slaví deset let. Prostějovský večerník, 2013, 6, s. 15.
 • (jas): Fanoušci Freddieho a Queenu si přišli na své.
 • MASAŘÍKOVÁ, Hana. Věděli jste, že Vrahovice mají vlastní arboretum? Roste v něm i kysloun Prostějovský deník 9. 1. 2015.
 • MASAŘÍKOVÁ, Hana. Ve Vrahovicích slavnostně otevřeli arboretum. Prostějovský deník 13. 6. 2015.
 • MASAŘÍKOVÁ, Hana. Výstava o Vrahovicích nabídla opravdové unikáty. Prostějovský deník 8.11.2013, s. 3.
 • SEKANINA, David. Vrahovičtí ukážou své arboretum. Prostějovské plátky 11. 6. 2015
 • ŠEVČÍKOVÁ, Eva. Spolek má sídlo na zastávce. Prostějovský deník, 2007, 47, s. 3.
 • ŠEVČÍKOVÁ, Eva. Vlastní pohlednicí se mohou už dnes pochlubit Vrahovice. Prostějovský den, 2005, 98, s. 4.
 • ZAORAL, Martin. Prostějov pokřtí deset nových ulic. Prostějovský deník, 2010, 220, s. 3.